×

Archive for the ‘główne założenia’ Category

Zdrowie i profilaktyka

Zdrowie i profilaktyka są częścią głównych założeń programowych Stowarzyszenia Nasz Samorząd.

ZDROWIE I PROFILAKTYKA TO TEMAT WAŻNY DLA KAŻDEGO MIESZKAŃCA POWIATU. CZY CHCESZ BYĆ ZDROWY?

Pytanie wydaję się oczywiste, przecież każdy chce być zdrowy, ale czy zdajemy sobie sprawę jak bardzo zdrowie naszych bliskich i nas samych zależy od naszego samorządu?

Zgodnie z artykułem 68 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, każdy obywatel ma prawo do ochrony zdrowia. Zapewnić ją mają poszczególne szczeble władzy państwowej i samorządowej, przy czym finansowanie ma pochodzić głównie z Narodowego Funduszu Zdrowia, czyli z naszych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

SKORO FINANSOWANIE JEST Z NFZ TO CO DO TEGO MA SAMORZĄD LOKALNY? BARDZO DUŻO!

Zarówno samorząd gminny jak i powiatowy mają w swoich zadaniach ochronę zdrowia. W przypadku Powiatu Tarnogórskiego to zadanie realizowane jest poprzez Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. im. dr B. Hagera, którego Starostwo jest 100% właścicielem, i to czy nasz szpital będzie się rozwijał i modernizował zależy w dużej mierze od polityki prowadzonej przez Rade Powiatu.

Podsumowując, to ludzie zasiadający w Radzie Powiatu decydują, poprzez swoje decyzje o polityce zdrowotnej powiatu. Dlatego odpowiedź na pytanie, mimo swojej oczywistości jest bardziej skomplikowana niż można by myśleć.

JUŻ WKRÓTCE KOLEJNE TEKSTY O TYM JAK WAŻNE DLA NASZEGO ZDROWIA SĄ WYBORY SAMORZĄDOWE I JAK WIELKI WPŁYW MAJĄ NA NASZE ŻYCIE.

Sprawdź także założenia programowe Stowarzyszenia Nasz Samorząd w obszarze: Zdrowia i profilaktyki, Kultury i rozrywki, Współpracy z gminami, Organizacji pozarządowych, Turystyki i rekreacji oraz Edukacji i wychowania.

Kultura i rozrywka

Kultura i rozrywka są częścią głównych założeń programowych Stowarzyszenia Nasz Samorząd.

KULTURA JEST TYM CO NAS OTACZA, W CZYM ŻYJEMY, CO SAMI WYTWARZAMY. CZĘSTO NIE ZDAJEMY SOBIE SPRAWY O STOPNIU JEJ WAŻNOŚCI W NASZYM ŻYCIU.

Tarnowskie Góry, poprzez swoją specyfikę i jego rozwój po 1945 kojarzone są z różnorodnymi działaniami kulturalnymi. Poczynając od ogromnego przedsięwzięcia jakim są Gwarki, a kończąc na kameralnych wystawach czy spotkaniach.

Chcemy czerpać z tej tradycji i rozwijać życie kulturalne w naszym mieście w taki sposób by wytworzyła się specyficzna atmosfera miasta jednoznacznie identyfikowanego z kulturą.

KULTURA W MIEŚCIE POWINNA BYĆ ROZUMIANA DWOJAKO – JAKO TO, CO JEST TWORZONE DLA MIESZKAŃCÓW, ALE I TO CO PRZYCIĄGA TURYSTÓW, POWODUJE, ŻE BĘDĄ ODWIEDZAĆ NASZE MIASTO NIE TYLKO ZE WZGLĘDU NA WALORY TURYSTYCZNE.

W kontekście wpisania zabytków naszego miasta na listę światowego dziedzictwa UNESCO, połączenie aspektu turystycznego z rozwojem życia kulturalnego wydaje się oczywiste i właściwe.
Sprawdź także założenia programowe Stowarzyszenia Nasz Samorząd w obszarze: Zdrowia i profilaktyki, Kultury i rozrywki, Współpracy z gminami, Organizacji pozarządowych, Turystyki i rekreacji oraz Edukacji i wychowania.

Współpraca z gminami

Współpraca z gminami jest częścią głównych założeń programowych Stowarzyszenia Nasz Samorząd.

WSPÓŁPRACA Z GMINAMI W SWOJEJ NAJPROSTSZEJ DEFINICJI: „NIKT NIE JEST SAMOTNĄ WYSPĄ, JESTEŚMY ZESPOLENI, NAWET WTEDY, GDY TEGO NIE WIEMY. ŁĄCZY NAS KRAJOBRAZ, ŁĄCZY NAS CIAŁO I KREW-ŁĄCZY PRACA I MOWA”

Słowa księdza Tischnera dotyczą wprawdzie kontaktów międzyludzkich, ale ich przesłanie można odnieść również do relacji między samorządowych.

Mieszkańcy Tarnowskich Gór pracują w Hucie Miasteczko Śląskie, mieszkańcy Tworoga uczą się w tarnogórskim liceach, tarnogórzanie wypoczywają nad świerklanieckim Chechłem, a wszyscy mieszkańcy Powiatu leczą się w tarnogórskim szpitalu.

TE PRZYKŁADY POKAZUJĄ JAK BARDZO JESTEŚMY ZE SOBĄ POWIĄZANI I WSPÓŁZALEŻNI.

Brak współpracy pomiędzy samorządami prowadzi do kuriozalnych sytuacji, które zdarzały się w przeszłości, gdzie jeden samorząd zlecał budowę kanalizacji pod świeżo wyremontowaną drogą innego samorządu.

Z drugiej strony poczucie wspólnoty i odpowiedzialności za mieszkańców różnych samorządów może przynieść piękne i spektakularne efekty. Przykładem może być budowa pododdziału udarowego w tarnogórskim szpitalu, na który zrzuciły się wszystkie samorządy z naszego powiatu, w efekcie czego, już w tym roku uratowano w nim pierwszych pacjentów.

Przed naszym regionem wiele wyzwań, które wymagają współpracy między samorządowej.

PRACY JEST DUŻO, Z WPISEM UNESCO NA CZELE – TO WYDARZENIE POWINNO STANOWIĆ IMPULS DO ROZWOJU TURYSTYCZNEGO NIE TYLKO MIASTA, ALE I POWIATU Z WSZYSTKIMI JEGO ATRAKCJAMI.

Sprawdź także założenia programowe Stowarzyszenia Nasz Samorząd w obszarze: Zdrowia i profilaktyki, Kultury i rozrywki, Współpracy z gminami, Organizacji pozarządowych, Turystyki i rekreacji oraz Edukacji i wychowania.

Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe są częścią głównych założeń programowych Stowarzyszenia Nasz Samorząd.

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W TARNOWSKICH GÓRACH TO SZCZEGÓLNE ZJAWISKO. NIE CHODZI O ICH LICZBĘ CZY NIETYPOWE DZIAŁANIA.

Większość inicjatyw pochodzi właśnie od pasjonatów, zrzeszonych w organizacjach pozarządowych. Często bez wielkich funduszy, zaplecza czy zastępu urzędników potrafili stworzyć wielkie rzeczy.

Wystarczy wspomnieć o wniosku UNESCO, który został stworzony przez członków Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. Stowarzyszenie, które funkcjonuje od lat 50, jest dowodem na to, że mimo zmian władzy, nastrojów politycznych można realizować swoje plany.

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE POWINNY BYĆ WSPIERANE NA RÓŻNYCH POZIOMACH PRZEZ WŁADZE.

To przede wszystkim pasjonaci, którzy realizują swoje cele, które przynoszą pożytek dla całej społeczności. Tworzą to, czego brakuje w mieście, realizują swoje pasje zarażając tym innych, wymuszając aktywność i działanie – tacy ludzie powinni być wspierani i doceniani.

Członkowie ngosów patrzą często krytycznym okiem na otaczającą rzeczywistość, jednak ich celem jest znalezienie rozwiązań, które przyniosą korzyść wszystkim mieszkańcom. To oni właśnie poprzez swoją postawę i aktywność stają się liderami społeczeństwa – jednak niekoniecznie w kontekście politycznym.

TO OPINIOTWÓRCZY LIDERZY, KTÓRYM LUDZIE POTRAFIĄ ZAUFAĆ.

Sprawdź także założenia programowe Stowarzyszenia Nasz Samorząd w obszarze: Zdrowia i profilaktyki, Kultury i rozrywki, Współpracy z gminami, Organizacji pozarządowych, Turystyki i rekreacji oraz Edukacji i wychowania.

Turystyka i rekreacja

Turystyka i rekreacja są częścią głównych założeń programowych Stowarzyszenia Nasz Samorząd.

TURYSTYKA I REKREACJA TO NIEZWYKLE WAŻNY TEMAT. O WALORACH TURYSTYCZNYCH REGIONU, MIESZKAŃCÓW POWIATU TARNOGÓRSKIEGO NIE TRZEBA PRZEKONYWAĆ.

Mnogość miejsc urokliwych i historycznie zakorzenionych na tym terenie jest źródłem wiedzy o naszych przodkach. Począwszy od Zabytkowej Kopalni Zabytkowej Srebra i Ołowiu oraz Sztolni Czarnego Pstrąga wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO poprzez rynek Tarnogórski z otaczającymi go uliczkami i zabytkami przez Szlak Zabytków Techniki a skończywszy na tajemniczych zamkach i pałacach w Rybnej, Nakle, Świerklańcu i Starych Tarnowicach.

Powiat Tarnogórski to także zielone tereny z Parkiem Miejskim na w którym mieści się amfiteatr z placem zabaw i ścieżkami spacerowymi. Niedaleko od centrum rozciąga się wspaniały Park Repecki oraz Rezerwat Leśny Segiet. Można do tych atrakcji dodać Park Wodny czy pobliski Pniowiec gdzie pośród lasu zachował się ładny zbiornik wodny oraz zalew Zielona koło Kalet z ciągle rozwijającą się propozycją dla turystów.

Jest również sztuczny zalew Nakło-Chechło na którym można uprawiać różne sporty wodne i korzystać z piaszczystych plaż.

Dodatkowo w nowoczesnej Hali Sportowej można trenować wszystkie gry zespołowe, jest tez ściana wspinaczkowa i squash.

BOGACTWO OFERTY TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ POWIATU TARNOGÓRSKIEGO POWINNO SKŁONIĆ POTENCJALNYCH TURYSTÓW DO JAK NAJDŁUŻSZEGO POBYTU W NASZYM REGIONIE. JAK TO ZROBIĆ ODPOWIEMY JUŻ NIEBAWEM.

Sprawdź także założenia programowe Stowarzyszenia Nasz Samorząd w obszarze: Zdrowia i profilaktyki, Kultury i rozrywki, Współpracy z gminami, Organizacji pozarządowych, Turystyki i rekreacji oraz Edukacji i wychowania.

Edukacja i wychowanie

Edukacja i wychowanie są częścią głównych założeń programowych Stowarzyszenia Nasz Samorząd.

EDUKACJA I WYCHOWANIE TO TEMAT NA POZÓR NUDNY JEDNAK NIEZMIENNIE NAS DOTYCZĄCY.

Czy to jako uczących się, czy to jako rodziców uczniów i przedszkolaków. W każdym odniesieniu interesuje Nas kilka powtarzających się cyklicznie pytań, aspektów, na które chcemy znać odpowiedzi zawczasu i z gwarancjami.

Jedne dotyczą organizacji sieci szkół na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym (bo gimnazja umierają…), specjalności i profilów kształcenia. O tym decydują gminy i powiat, a właściwie radni, którzy często widzą edukację tylko przez pryzmat subwencji oświatowej -wydatku jakby nie związanego z ludźmi, bezosobowo.

A PRZECIEŻ, TO CIĄGŁA INWESTYCJA W NASZĄ LOKALNĄ PRZYSZŁOŚĆ!

Przecież jest ważne wiedzieć gdzie np. są szkoły, czy oddziały sportowe w podstawówkach albo gdzie można zdobyć zawód kominiarza, czy technika samochodowego, a może skorzystać z ofert studiów prowadzonych tutaj, nie gdzieś daleko…

Ogólnie mówiąc zaplanować ścieżkę rozwoju edukacyjnego. Inne dotyczą samej organizacji pracy, jakości kształcenia, dostępu do zajęć dodatkowych nieodpłatnie, darmowych przejazdów i w ogóle dojazdu do szkół ale też doradztwa zawodowego, współpracy szkół z zakładami pracy, kursów dla dorosłych i studiowania dla osób trzeciego wieku.

NA TE ZAGADNIENIA POWINNIŚMY ODPOWIEDZIEĆ SOBIE SAMI PLANUJĄC SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ EDUKACYJNĄ. ZROBIMY TO.

Sprawdź także założenia programowe Stowarzyszenia Nasz Samorząd w obszarze: Zdrowia i profilaktyki, Kultury i rozrywki, Współpracy z gminami, Organizacji pozarządowych, Turystyki i rekreacji oraz Edukacji i wychowania.

główne założenia

Zdrowie i profilaktyka

zdrowie-i-profilaktyka-nasz-samorzad-tarnowskie-gory
zobacz
główne założenia

Kultura i rozrywka

kultura-i-rozrywka-nasz-samorzad-tarnowskie-gory
zobacz
główne założenia

Współpraca z gminami

wspolpraca-z-gminami-nasz-samorzad-tarnowskie-gory
zobacz
główne założenia

Organizacje pozarządowe

organizacje pozarządowe stowarzyszenie nasz samorząd tarnowskie góry
zobacz
główne założenia

Turystyka i rekreacja

turystyka-i-rekreacja-nasz-samorzad-tarnowskie-gory
zobacz
główne założenia

Edukacja i wychowanie

edukacja-i-wychowanie-nasz-samorzad-tarnowskie-gory
zobacz