×
blog

Droga S11

Drogi buduje się po to, aby łączyły a nie dzieliły. Niestety planowany przebieg drogi S11 na odcinku przebiegającym przez Tarnowskie Góry wzbudza wiele kontrowersji. Dlatego też zawiązało się Stowarzyszenie „Przyjazna S 11” (którego jestem członkiem), którego celem jest wsparcie działań zmierzających do wybudowania tej drogi po trasie jak najmniej uciążliwej dla mieszkańców naszego miasta.

Firma opracowująca Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ) dla budowy drogi S11 w woj. śląskim zaproponowała dwa warianty przebiegu tej drogi: pierwszy wariant drogi (czerwony) przebiega miedzy Strzybnicą a Pniowcem – oraz drugi wariant (niebieski) – ponad Pniowcem.
Poniżej lista argumentów przemawiających na niekorzyść pierwszego wariantu trasy

  • Trasa przebiega w bliskiej odległości od osiedla spółdzielni Chemik i osiedla domków jednorodzinnych, które zamieszkuje kilka tysięcy ludzi. Hałas i drgania wynikłe z takiego umiejscowienia trasy spowodują znaczące pogorszenie standardu życia i zdrowia, zarówno mieszkańców Strzybnicy jaki i Pniowca. Dodatkowo na tym terenie dominuje zachodnia róża wiatrów, co spowoduje, że większość zanieczyszczeń i spalin związanych z przebiegiem „czerwonym – Projektowana S11 – wariant 1” trasy S11 będzie kierowanych w stronę Pniowca, a to pogorszy warunki życia na tym terenie.
  • Trasa przebiega przez Zalew. Jest to główne miejsce rekreacji (spacerów, uprawiania sportu, przejażdżek rowerowych itp.) dla mieszkańców Strzybnicy a także i innych dzielnic Tarnowskich Gór. Strzybnica nie ma innych terenów dla rekreacji, ponieważ z drugiej strony ograniczona jest przez drogę nr 11 i tereny przemysłowe. Dodatkowo na terenie leśnym wokół Zalewu zlokalizowany jest kompleks domków wypoczynkowych z których korzystają mieszkańcy całej aglomeracji. Budowa trasy S11 wg wariantu pierwszego spowoduje zniszczenie stawów (trasa przebiega praktycznie przez jeden ze stawów) oraz zniszczenie terenu rekreacyjnego.
  • Na terenie Zalewu znajdują się łowiska Polskiego Związku Wędkarskiego. Setki wędkarzy z całego okręgu przyjeżdżają tutaj uprawiać ten sport. Często odbywają się tu również zawody wędkarskie dla dorosłych i dzieci (także ogólnopolskie). Poprowadzenie trasy S11 wariantem pierwszym spowoduje zniszczenie tych łowisk, co w konsekwencji może doprowadzić do zamknięcia prężnie działającego lokalnego koła wędkarzy (ponad 250 członków). Swoje stanowisko PZW przekaże odrębnym pismem.
  • Na obszarze zlokalizowanym w pobliżu pierwszego wariantu trasy ma swoją siedzibę klub UKS Unia Strzybnica, na którego boiskach trenuje kilkaset osób (dzieci, młodzież, dorośli). W 2018r. na terenie klubu powstała strefa ruchu i zdrowia. Strefa ruchu i zdrowia to kompleks sportowy obejmujący siłownię plenerową dostosowaną do potrzeb i możliwości osób w każdym wieku – od dzieci po seniorów i osoby niepełnosprawne. Koncepcja obejmuje także strefę gier i zabaw z boiskiem dla najmłodszych. Lokalizacja trasy S11 w pobliżu takiej strefy znacznie zmniejszy szeroko rozumianą wartość tego obiektu dla lokalnej społeczności.
  • Na terenach leśnych pomiędzy Pniowcem i Strzybnicą oraz wokół Zalewu znajdują się trasy spacerowe, na których odbywają się treningi nordic walking lokalnego klubu NordicUS Strzybnica oraz klubów nordic walking z Tarnowskich Gór i okolic. W/w trasy, w uzgodnieniu z Lasami Państwowymi, zostały specjalnie oznakowane, zgłoszone do Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking jako oficjalne trasy nordic walking i maja zostać wpisane do oficjalnego rejestru tras Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking. W dniu 16 czerwca 2019r. na tych trasach po raz pierwszy na Śląsku odbędą się ogólnopolskie zawody Pucharu Regionalnego, w których planowany jest udział kilkuset zawodników. Jest to impreza cykliczna i w następnych latach także planowana jest na tym terenie. Poprowadzenie trasy S11 wariantem pierwszym całkowicie zniszczy te trasy i uniemożliwi uprawianie nordic walking na tych terenach. Stanowisko NordicUS Strzybnica w załączeniu.
  • Tereny pomiędzy Strzybnicą a Pniowcem, przez które miałby przebiegać wariant pierwszy, to tereny uwzględnione jako cenne przyrodniczo. Zamieszkane przez wiele dzikich zwierząt, takich jak: jelenie, bobry, dudki, zimorodki, różne gatunki dzięciołów, czajki, cyranki, łabędzie, itd. Są to gatunki objęte ścisłą ochroną. Łąki na tym terenie stanowią element korytarza ekologicznego. Jest tutaj wysoka obecność stanowisk lęgowych cierniówki, a także występują miejsca dogodne dla rozwoju płazów, w tym kumaka nizinnego – gatunku z listy załącznika II i IV Dyrektywy Siedliskowej – będącego pod ochroną. Częste migracje dzikiej zwierzyny oraz płazów między łąkami, terenem zalesionym a zalewami w Pniowcu to dodatkowe kryterium przemawiające za poprowadzeniem drogi wariantem „niebieskim – Projektowana S11 – wariant 2” powyżej miejscowości Tłuczykąt i Pniowiec. Obecność tak bogato przyrodniczych terenów w pobliżu osiedli ludzkich jest niewątpliwie walorem tego obszaru, który należy zachować. Umożliwia to bowiem obcowanie człowieka z przyrodą, pełni funkcję edukacyjną i wychowawczą.
  • Wariant pierwszy trasy przebiega miedzy Strzybnicą i Pniowcem – rozdzielając obie dzielnice i powodując, że mieszkańcy Pniowca będą mieli tylko jedną drogę umożliwiającą im wyjazd ze swojej dzielnicy.

Reasumując, zdajemy sobie sprawę z tego, że droga ta jest bardzo potrzebna, aby rozładować ruch w mieście i ułatwić podróżowanie, dlatego będziemy wspierać wszelkie działania zmierzające do wybudowania tej drogi w przebiegu zadawalającym naszych mieszkańców.

Artur Maligłówka

główne założenia

Zdrowie i profilaktyka

zdrowie-i-profilaktyka-nasz-samorzad-tarnowskie-gory
zobacz
główne założenia

Kultura i rozrywka

kultura-i-rozrywka-nasz-samorzad-tarnowskie-gory
zobacz
główne założenia

Współpraca z gminami

wspolpraca-z-gminami-nasz-samorzad-tarnowskie-gory
zobacz
główne założenia

Organizacje pozarządowe

organizacje pozarządowe stowarzyszenie nasz samorząd tarnowskie góry
zobacz
główne założenia

Turystyka i rekreacja

turystyka-i-rekreacja-nasz-samorzad-tarnowskie-gory
zobacz
główne założenia

Edukacja i wychowanie

edukacja-i-wychowanie-nasz-samorzad-tarnowskie-gory
zobacz