×

Stowarzyszenie „Nasz Samorząd” Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie „Nasz Samorząd” to grupa ludzi którzy od wielu lat działają na rzecz ziemi tarnogórskiej.

Stowarzyszenie „Nasz Samorząd” tworzą członkowie organizacji pozarządowych, samorządowcy, przedsiębiorcy i działacze społeczni. Jesteśmy patriotami lokalnymi, którzy wierzą że gminy i powiaty powinny być niezależne od partii politycznych i pozostać samorządne. Jesteśmy mieszkańcami, którym nieobojętny jest los naszego regionu. Myśląc o rozwoju Tarnowskich Góry jak i całego Powiatu, chcemy się skupić na 6 kluczowych elementach, ale przede wszystkim ważnych dla nas samych

  • Turystyka oraz Sport
  • Organizacje Pozarządowe
  • Edukacja i Wychowanie
  • Kultura
  • Zdrowie i profilaktyka
  • Współpraca pomiędzy samorządami
główne założenia

Zdrowie i profilaktyka

zdrowie-i-profilaktyka-nasz-samorzad-tarnowskie-gory
zobacz
główne założenia

Kultura i rozrywka

kultura-i-rozrywka-nasz-samorzad-tarnowskie-gory
zobacz
główne założenia

Współpraca z gminami

wspolpraca-z-gminami-nasz-samorzad-tarnowskie-gory
zobacz
główne założenia

Organizacje pozarządowe

organizacje pozarządowe stowarzyszenie nasz samorząd tarnowskie góry
zobacz
główne założenia

Turystyka i rekreacja

turystyka-i-rekreacja-nasz-samorzad-tarnowskie-gory
zobacz
główne założenia

Edukacja i wychowanie

edukacja-i-wychowanie-nasz-samorzad-tarnowskie-gory
zobacz