×

Edukacja i wychowanie

  • Zwiększenie ilości nieodpłatnych, pozaszkolnych zajęć sportowych, dedykowanych dzieciom i młodzieży, w tym także dzieciom z niepełnosprawnościami.
  • Zwiększenie kompetencji językowych zarówno uczniów jak i pozostałych mieszkańców poprzez wprowadzenie nieodpłatnej, pozaszkolnej nauki języków.
  • Utworzenie w szkołach klas sportowych i integracyjnych, docelowo utworzenie na terenie powiatu szkoły Mistrzostwa Sportowego.
  • Zwiększenie liczby miejsc w żłobkach.
  • Wzbogacenie metod kształcenia uczniów i nauczycieli poprzez wyjazdy do centrów edukacyjnych, muzeów, organizowanie konferencji tematycznych.
  • Wprowadzenie zajęć z zakresu eko-edukacji, mającej na celu zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa.
  • Wprowadzenie wspólnej oferty zajęć edukacyjnych o historii regionu do szkół, a także dostępnej dla mieszkańców.
  • Wprowadzenie spójnego systemu informacji o ofertach edukacji szkolnej, wczesnoszkolnej, przedszkolnej i pozaszkolnych form edukacji w mieście i powiecie.
  • Promocja wspólnej oferty edukacyjnej poza granicami powiatu.

W ramach struktur Stowarzyszenia Naszego Samorządu opracowaliśmy program, który chcemy skutecznie realizować w najbliższym czasie. Całość została podzielona na odpowiednie działy by jeszcze bardziej skutecznie skupić się na celu:

główne założenia

Zdrowie i profilaktyka

zdrowie-i-profilaktyka-nasz-samorzad-tarnowskie-gory
zobacz
główne założenia

Kultura i rozrywka

kultura-i-rozrywka-nasz-samorzad-tarnowskie-gory
zobacz
główne założenia

Współpraca z gminami

wspolpraca-z-gminami-nasz-samorzad-tarnowskie-gory
zobacz
główne założenia

Organizacje pozarządowe

organizacje pozarządowe stowarzyszenie nasz samorząd tarnowskie góry
zobacz
główne założenia

Turystyka i rekreacja

turystyka-i-rekreacja-nasz-samorzad-tarnowskie-gory
zobacz
główne założenia

Edukacja i wychowanie

edukacja-i-wychowanie-nasz-samorzad-tarnowskie-gory
zobacz