×

Kultura i rozrywka

  • Promocja miasta i regionu poprzez pozakonkursowe wsparcie cyklicznych imprez kulturalnych oraz kulturotwórczych projektów długofalowych, realizowanych przez organizacje pozarządowe.
  • Wprowadzenie spójnego systemu informacji o wydarzeniach kulturalnych w mieście i powiecie.
  • Poszerzenie oferty nieodpłatnych zajęć dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych w zakresie edukacji artystycznej, realizowanych przy współpracy z gminnymi ośrodkami kultury i MDK.
  • Udostępnienie przestrzeni obiektów kultury, w tym Tarnogórskiego Centrum Kultury, na potrzeby realizacji działań i wydarzeń kulturotwórczych realizowanych przez organizacje pozarządowe i środowiska kulturalne.

W ramach struktur Stowarzyszenia Naszego Samorządu opracowaliśmy program, który chcemy skutecznie realizować w najbliższym czasie. Całość została podzielona na odpowiednie działy by jeszcze bardziej skutecznie skupić się na celu:

główne założenia

Zdrowie i profilaktyka

zdrowie-i-profilaktyka-nasz-samorzad-tarnowskie-gory
zobacz
główne założenia

Kultura i rozrywka

kultura-i-rozrywka-nasz-samorzad-tarnowskie-gory
zobacz
główne założenia

Współpraca z gminami

wspolpraca-z-gminami-nasz-samorzad-tarnowskie-gory
zobacz
główne założenia

Organizacje pozarządowe

organizacje pozarządowe stowarzyszenie nasz samorząd tarnowskie góry
zobacz
główne założenia

Turystyka i rekreacja

turystyka-i-rekreacja-nasz-samorzad-tarnowskie-gory
zobacz
główne założenia

Edukacja i wychowanie

edukacja-i-wychowanie-nasz-samorzad-tarnowskie-gory
zobacz