×

Organizacje pozarządowe

  • Utworzenie powiatowego centrum wsparcia sektora NGO, które zapewni organizacjom pozarządowym, m.in. obsługę prawną i księgową, dostęp do informacji o programach grantowych i konkursach.
  • Wprowadzenie programu „Lokal na kulturę”, dedykowanego Stowarzyszeniom, Fundacjom i środowiskom kulturalnym w celu prowadzenia działań kulturotwórczych.
  • Wsparcie realizacji działań prowadzonych przez NGO na różnych poziomach.

W ramach struktur Stowarzyszenia Naszego Samorządu opracowaliśmy program, który chcemy skutecznie realizować w najbliższym czasie. Całość została podzielona na odpowiednie działy by jeszcze bardziej skutecznie skupić się na celu:

główne założenia

Zdrowie i profilaktyka

zdrowie-i-profilaktyka-nasz-samorzad-tarnowskie-gory
zobacz
główne założenia

Kultura i rozrywka

kultura-i-rozrywka-nasz-samorzad-tarnowskie-gory
zobacz
główne założenia

Współpraca z gminami

wspolpraca-z-gminami-nasz-samorzad-tarnowskie-gory
zobacz
główne założenia

Organizacje pozarządowe

organizacje pozarządowe stowarzyszenie nasz samorząd tarnowskie góry
zobacz
główne założenia

Turystyka i rekreacja

turystyka-i-rekreacja-nasz-samorzad-tarnowskie-gory
zobacz
główne założenia

Edukacja i wychowanie

edukacja-i-wychowanie-nasz-samorzad-tarnowskie-gory
zobacz