×

Współpraca z gminami

  • Uregulowanie stanu prawnego i zagospodarowanie terenów rekreacji, m.in. zalewu Nakło-Chechło, Parku Piny.
  • Modernizacja dróg pod kątem ruchu rowerowego.
  • Przekazanie przez Powiat poszczególnym gminom zadań oraz środków na remonty i utrzymanie dróg powiatowych, znajdujących się w granicach danych gmin; ustalenie jednego zarządcy na terenie danej gminy.
  • Opracowanie i realizacja kompleksowego programu rewitalizacji tarnogórskiej starówki.
  • Opracowywanie inwestycji budowlanych i modernizacyjnych z uwzględnieniem  potrzeb osób niepełnosprawnych.

W ramach struktur Stowarzyszenia Naszego Samorządu opracowaliśmy program, który chcemy skutecznie realizować w najbliższym czasie. Całość została podzielona na odpowiednie działy by jeszcze bardziej skutecznie skupić się na celu:

główne założenia

Zdrowie i profilaktyka

zdrowie-i-profilaktyka-nasz-samorzad-tarnowskie-gory
zobacz
główne założenia

Kultura i rozrywka

kultura-i-rozrywka-nasz-samorzad-tarnowskie-gory
zobacz
główne założenia

Współpraca z gminami

wspolpraca-z-gminami-nasz-samorzad-tarnowskie-gory
zobacz
główne założenia

Organizacje pozarządowe

organizacje pozarządowe stowarzyszenie nasz samorząd tarnowskie góry
zobacz
główne założenia

Turystyka i rekreacja

turystyka-i-rekreacja-nasz-samorzad-tarnowskie-gory
zobacz
główne założenia

Edukacja i wychowanie

edukacja-i-wychowanie-nasz-samorzad-tarnowskie-gory
zobacz