×

Posts Tagged ‘tarnowskie góry’

Stanisław Torbus

Stanisław Torbus – Rocznik 1985, absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego i Studium Retoryki Uniwersytetu Jagiellońskiego, magister politologii. Od 2017 roku pełni funkcję wicestarosty powiatu tarnogórskiego, w latach 2010-2014 radny powiatu tarnogórskiego. Założyciel i wieloletni prezes stowarzyszenia „Góry Kultury”, menadżer projektu „Tarnogórzanie dla pamięci”, konkursu kapel „Gwarock”, Dnia Kultury Ulicznej 2014, Kolażu Kultur 2014. Inicjator sprzątania cmentarza żydowskiego, obchodów Święta Niepodległości, akcji „Masz głos, masz wybór”, świątecznej Akcji Charytatywnej, Koncertu charytatywnego dla Haiti.

Stanisław Torbus jest radnym Rady Powiatu Tarnogórskiego z ramienia Stowarzyszenia Nasza Samorząd. Sprawdź wszystkich członków i sympatyków stowarzyszenia.

Jacek Gerlich

Jacek Gerlich – Rocznik 1961, dzieciństwo spędził w Brynku, karierę zawodową związał z Tarnowskimi Górami, obecnie mieszka w Nakle Śląskim. Absolwent Politechniki Śląskiej na Wydziale Mechaniczny Energetyczny, magister inżynier mechanik. Pracuje w Instytucie Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach. W latach 2010-2014 zasiadał w Radzie Sołeckiej Sołectwa Nakło Śląskie. W latach 2013-2015 był Wiceprzewodniczącym Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Aktualnie pełni funkcję radnego Rady Gminy Świerklaniec. Prywatnie pasjonat kolei.

Sprawdź wszystkich członków i sympatyków stowarzyszenia.

Mariusz Augustynowicz

Mariusz Augustynowicz – Zamieszkały w Zbrosławicach, rocznik 1987, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego, oraz studiów podyplomowych, prowadzi kancelarię w Tarnowskich Górach.

Sprawdź wszystkich członków i sympatyków stowarzyszenia.

Artur Maligłówka

Artur Maligłówka – Nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie i wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 14 w Tarnowskich Górach. Aktywnie uczestniczy w życiu społecznym, jako trener prowadzi zajęcia sportowe z młodzieżą i seniorami w UKS „Unia” Strzybnica. Wieloletni zawodnik klubów powiatu tarnogórskiego. Pełni funkcję Przewodniczącego Wydziału Szkolenia Śląskiego Związku Piłki Nożnej Podokręgu Bytom a także członka Zarządu Podokręgu Bytom. Radny Powiatu Tarnogórskiego w kadencji 2006 – 2010 oraz 2010 – 2014. W latach 2006 – 2010 – pełnił funkcję Wicestarosty Powiatu Tarnogórskiego.

Artur Maligłówka jest radnym Rady Powiatu Tarnogórskiego z ramienia Stowarzyszenia Nasza Samorząd. Sprawdź wszystkich członków i sympatyków stowarzyszenia.

Zofia Lesiewicz

Zofia Lesiewicz – Tarnogórzanka. Nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 9. Magister pedagogiki o specjalności zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Otrzymała wyróżnienie dla najlepszej absolwentki Wydziału Nauk Humanistycznych Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu w Roku Akademickim 2015/2016. Ukończyła studia podyplomowe: autyzm oraz oligofrenopedagogika. Dyplomowany technik obsługi turystycznej, pilot wycieczek, a także przewodnik po Zabytkowej Kopalni Srebra.

Zosia Lesiewicz – Od 2015 roku pełni funkcję przewodniczącej Zarządu Rady Dzielnicy Śródmieście – Centrum. W ramach działalności w Radzie Dzielnicy zainicjowała organizację pikniku rodzinnego „Pożegnanie LATA” oraz konkursów skierowanych do placówek oświatowych w naszej dzielnicy Śródmieście. Wraz z Radą Dzielnicy organizuje Mikołajki, Zlot Czarownic, pikniki z okazji Dnia Dziecka. Jako lider zespołu stara się kierować otwartością i chęcią współpracy z różnymi podmiotami odpowiadając na potrzeby wielu instytucji, fundacji czy stowarzyszeń.

Zosia Lesiewicz – Jest pomysłodawcą i głównym organizatorem Tarnogórskiego Dnia Dawcy Szpiku (7 edycji – 327 zarejestrowanych osób). Jest również inicjatorem współpracy z Fundacją KinoSzkoła. Pełni funkcję ławnika sądowego w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach.

Sprawdź wszystkich członków i sympatyków stowarzyszenia.

Sławomir Głaz

Sławomir Głaz – Urodzony i zamieszkały w Tarnowskich Górach. Absolwent Wyższej Szkoły Informatyczno-Medycznej w Chorzowie, gdzie ukończył studia inżynierskie na kierunku Informatyka. Zdecydowaną większość swojej kariery zawodowej przepracował w jednostkach ochrony zdrowia, na stanowiskach administracyjnych w tym kierowniczym. Obejmowane stanowiska związane były z informatyką, bezpieczeństwem informacji oraz ochroną danych osobowych.

Od wielu lat jest pracownikiem Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach. Obecnie zajmuje stanowisko Inspektora Ochrony Danych. Jest również członkiem Grupy Roboczej ds. ochrony danych osobowych powołanej i działającej przy Ministerstwie Cyfryzacji, zasiada w zespole ds Systemu Ochrony Zdrowia. Pasjonat fotografii, założyciel i prezes Tarnogórskiej Grupy Fotograficznej – prężnie działającego Stowarzyszenia, zrzeszającego środowisko fotografów z powiatu tarnogórskiego i okolic. Inicjator – w ramach działalności Stowarzyszenia – Spotkań z Fotografią oraz Tarnogórskiego Festiwalu Fotografii.

Od kilkunastu lat związany z organizacją historycznego pochodu podczas Gwarków. Czynnie uczestniczy w różnorodnych wydarzeniach organizowanych przez lokalne społeczności. W roku 2018 nominowany przez kapitułę dziennikarską Dziennika Zachodniego do tytułu “Osobowość Roku 2017” w kategorii kultura, za “wielką pasję fotograficzną połączoną z lokalnym patriotyzmem”.

Sprawdź wszystkich członków i sympatyków stowarzyszenia.

Sylwester Kurek

Sylwester Kurek – technik ekonomista, żonaty, dwie córki.
Organizator imprez sportowych dla dzieci, trener piłki nożnej.
Laureat pierwszej nagrody Dziennika Zachodniego w plebiscycie na najlepszego trenera dzieci i młodzieży w powiecie tarnogórskim. Pomysłodawca i główny organizator Olimpiady Przedszkoli w Tarnowskich Górach. Organizator Ulicznych Mistrzostw Świata na Rynku. Obecnie trener drużyny dziecięcej przy Towarzystwie Sportowym GWAREK w Tarnowskich Górach.

Sprawdź wszystkich członków i sympatyków stowarzyszenia.

Monika Domagalik

Monika Domagalik – Tarnogórzanka,  absolwentka  LO im. S. Sempołowskiej oraz Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie na Wydziale Lingwistyka Stosowana. Uzyskała Dyplom w dziedzinie Zarządzania na uczelni Birkbeck College, University of London. Zawodowo związana z francuską firmą zajmującą się dostarczaniem usług informatycznych dla klientów na całym Świecie.

Prezes Stowarzyszenia na rzecz odbudowy i reaktywacji Parku Piny, które powstało pod koniec 2016 roku. Celem stowarzyszenia jest rewitalizacja Parku, aby na nowo stał się miejscem rekreacji i wypoczynku. Prywatnie spełniona żona i mama 3 letniego Kuby.

Sprawdź wszystkich członków i sympatyków stowarzyszenia.

Marek Jaworski

Marek Jaworski – Tarnogórzanin, zawodowo związany ze szkolnictwem zawodowym i ogólnokształcącym. Samorządowiec z 20 letnim  doświadczeniem obecnie pełniący funkcję  Wice Przewodniczącego Rady Miejskiej. W przeszłości  Wiceburmistrz Miasta odpowiedzialny za Oświatę i Opiekę Społeczną.

Marek Jaworski – absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz Kolegium Zarządzania Akademii Ekonomicznej w  Katowicach w zakresie Zarządzania i Przedsiębiorczości w Oświacie  oraz Informatyki w Szkole. Posiadający dodatkowe uprawnienia do nauczania przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie. Posiada kwalifikację  potwierdzone egzaminem państwowym uprawniające go  do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek należących do Skarbu Państwa. Za działalność w ramach międzynarodowej inicjatywy Bezpiecznych Wspólnot wyróżniony przez Ministra Obrony Brązowym Medalem „Za zasługi dla obronności Kraju”

Marek Jaworski –  działacz społeczny i związkowy pełniący w przeszłości funkcję Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Tarnowskich Górach, ściśle współpracujący  z Radą Dzielnicy Śródmieście Centrum. Instruktor Żeglarstwa Deskowego Polskiego Związku Żeglarskiego i Ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.  Z zamiłowania podróżnik i żeglarz.

Sprawdź wszystkich członków i sympatyków stowarzyszenia.

Tomasz Ciesielski

Tomasz Ciesielski – Rocznik 1982, urodzony i zamieszkały w Tarnowskich Górach. Przez ponad 30 lat mieszkał i angażował się w sprawy Miasteczka Śląskiego.
Założyciel i Prezes Stowarzyszenia na rzecz dzieci z Zespołem Aspergera Auxilium, które wspiera osoby niepełnosprawne i ich rodziny.
Od lat zajmuje się aktywnie pomocą osobom z problemami prawnymi oraz znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej.

Sprawdź wszystkich członków i sympatyków stowarzyszenia.

główne założenia

Zdrowie i profilaktyka

zdrowie-i-profilaktyka-nasz-samorzad-tarnowskie-gory
zobacz
główne założenia

Kultura i rozrywka

kultura-i-rozrywka-nasz-samorzad-tarnowskie-gory
zobacz
główne założenia

Współpraca z gminami

wspolpraca-z-gminami-nasz-samorzad-tarnowskie-gory
zobacz
główne założenia

Organizacje pozarządowe

organizacje pozarządowe stowarzyszenie nasz samorząd tarnowskie góry
zobacz
główne założenia

Turystyka i rekreacja

turystyka-i-rekreacja-nasz-samorzad-tarnowskie-gory
zobacz
główne założenia

Edukacja i wychowanie

edukacja-i-wychowanie-nasz-samorzad-tarnowskie-gory
zobacz