Zdrowie i profilaktyka

Zdrowie i profilaktyka to temat ważny dla każdego mieszkańca powiatu.

Kultura i rozrywka

Kultura jest tym, co nas otacza, w czym żyjemy, co sami wytwarzamy.

Współpraca z gminami

Przed nami wiele wyzwań, które wymagają współpracy między samorządowej.

Organizacje pozarządowe

Większość inicjatyw pochodzi od pasjonatów, zrzeszonych w organizacjach pozarządowych.

Turystyka i rekreacja

O walorach turystycznych regionu, mieszkańców powiatu nie trzeba przekonywać.

Edukacja i wychowanie

Edukacja i wychowanie to temat na pozór nudny, jednak niezmiennie nas dotyczący.

Skip to content