Główne założenia

Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe są częścią głównych założeń programowych.

Organizacje pozarządowe w Tarnowskich Górach to szczególne zjawisko. Nie chodzi o ich liczbę czy nietypowe działania.Większość inicjatyw pochodzi właśnie od pasjonatów, zrzeszonych w organizacjach pozarządowych. Często bez wielkich funduszy, zaplecza czy zastępu urzędników potrafili stworzyć wielkie rzeczy.

Wystarczy wspomnieć o wniosku UNESCO, który został stworzony przez członków Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. Stowarzyszenie, które funkcjonuje od lat 50, jest dowodem na to, że mimo zmian władzy, nastrojów politycznych można realizować swoje plany.

Organizacje pozarządowe powinny być wspierane na różnych poziomach przez władze.

To przede wszystkim pasjonaci, którzy realizują swoje cele, które przynoszą pożytek dla całej społeczności. Tworzą to, czego brakuje w mieście, realizują swoje pasje zarażając tym innych, wymuszając aktywność i działanie – tacy ludzie powinni być wspierani i doceniani.

Członkowie NGO-sów patrzą często krytycznym okiem na otaczającą rzeczywistość, jednak ich celem jest znalezienie rozwiązań, które przyniosą korzyść wszystkim mieszkańcom. To oni właśnie poprzez swoją postawę i aktywność stają się liderami społeczeństwa – jednak niekoniecznie w kontekście politycznym. To opiniotwórczy liderzy, którym ludzie potrafią zaufać.

Skip to content