Główne założenia

Nasz Samorząd to grupa ludzi którzy od wielu lat działają na rzecz ziemi tarnogórskiej

Stowarzyszenie tworzą członkowie organizacji pozarządowych, samorządowcy, przedsiębiorcy i działacze społeczni.

Zdrowie i profilaktyka

Zdrowie i profilaktyka to temat ważny dla każdego mieszkańca powiatu.

Kultura i rozrywka

Kultura jest tym, co nas otacza, w czym żyjemy, co sami wytwarzamy.

Współpraca z gminami

Przed nami wiele wyzwań, które wymagają współpracy między samorządowej.

Organizacje pozarządowe

Większość inicjatyw pochodzi od pasjonatów, zrzeszonych w organizacjach pozarządowych.

Turystyka i rekreacja

O walorach turystycznych regionu, mieszkańców powiatu nie trzeba przekonywać.

Edukacja i wychowanie

Edukacja i wychowanie to temat na pozór nudny, jednak niezmiennie nas dotyczący.

Zarząd Stowarzyszenia

Jesteśmy mieszkańcami, którym nieobojętny jest los naszego regionu

Jesteśmy patriotami lokalnymi, którzy wierzą że gminy i powiaty powinny być niezależne od partii politycznych i pozostać samorządne.

Stanisław Torbus

Prezes

Rocznik 1985, absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego i Studium Retoryki Uniwersytetu Jagiellońskiego, magister politologii. Od 2017 roku pełni funkcję wicestarosty powiatu tarnogórskiego, w latach 2010-2014 radny powiatu tarnogórskiego. 

Artur Maligłówka

Wiceprezes

Nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie i wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 14 w Tarnowskich Górach. Aktywnie uczestniczy w życiu społecznym, jako trener prowadzi zajęcia sportowe z młodzieżą i seniorami w UKS „Unia” Strzybnica. Radny Powiatu Tarnogórskiego w kadencji 2006 – 2010 oraz 2010 – 2014. W latach 2006 – 2010 – pełnił funkcję Wicestarosty Powiatu Tarnogórskiego.

Małgorzata Macioła

Skarbnik

Tarnogórzanka od urodzenia, absolwentka I LO im. St. Sempołowskiej oraz wydziału matematyczno-fizyczno-chemicznego na kierunku chemia i fizyka na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, magister chemii. Od 2010r. prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. 

Skip to content