Główne założenia

Edukacja i wychowanie

Edukacja i wychowanie są częścią głównych założeń programowych.

Edukacja i wychowanie to temat na pozór nudny jednak niezmiennie nas dotyczący. Czy to jako uczących się, czy to jako rodziców uczniów i przedszkolaków.

W każdym odniesieniu interesuje Nas kilka powtarzających się cyklicznie pytań, aspektów, na które chcemy znać odpowiedzi zawczasu i z gwarancjami.

Jedne dotyczą organizacji sieci szkół na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym (bo gimnazja umierają…), specjalności i profilów kształcenia. O tym decydują gminy i powiat, a właściwie radni, którzy często widzą edukację tylko przez pryzmat subwencji oświatowej -wydatku jakby nie związanego z ludźmi, bezosobowo.

To ciągła inwestycja w naszą lokalną przyszłość!

Przecież jest ważne wiedzieć gdzie np. są szkoły, czy oddziały sportowe w podstawówkach albo gdzie można zdobyć zawód kominiarza, czy technika samochodowego, a może skorzystać z ofert studiów prowadzonych tutaj, nie gdzieś daleko…

Ogólnie mówiąc zaplanować ścieżkę rozwoju edukacyjnego. Inne dotyczą samej organizacji pracy, jakości kształcenia, dostępu do zajęć dodatkowych nieodpłatnie, darmowych przejazdów i w ogóle dojazdu do szkół ale też doradztwa zawodowego, współpracy szkół z zakładami pracy, kursów dla dorosłych i studiowania dla osób trzeciego wieku.

Na te zagadnienia powinniśmy odpowiedzieć sobie sami planując swoją przyszłość edukacyjną.

Skip to content