Główne założenia

Zdrowie i profilaktyka

Zdrowie i profilaktyka są częścią głównych założeń programowych.

Zdrowie i profilaktyka to temat ważny dla każdego mieszkańca powiatu. Czy chcesz być zdrowy? Pytanie wydaję się oczywiste, przecież każdy chce być zdrowy, ale czy zdajemy sobie sprawę jak bardzo zdrowie naszych bliskich i nas samych zależy od naszego samorządu?

Zgodnie z artykułem 68 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, każdy obywatel ma prawo do ochrony zdrowia. Zapewnić ją mają poszczególne szczeble władzy państwowej i samorządowej, przy czym finansowanie ma pochodzić głównie z Narodowego Funduszu Zdrowia, czyli z naszych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Skoro finansowanie jest z NFZ to co do tego ma samorząd lokalny? Bardzo dużo!

Zarówno samorząd gminny jak i powiatowy mają w swoich zadaniach ochronę zdrowia. W przypadku Powiatu Tarnogórskiego to zadanie realizowane jest poprzez Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. im. Dr B. Hagera, którego Starostwo jest 100% właścicielem, i to czy nasz szpital będzie się rozwijał i modernizował zależy w dużej mierze od polityki prowadzonej przez Rade Powiatu.

Skip to content