Kandydat do Rady Miejskiej - Okręg 3 - Pozycja 3

Adam Szymański

Urodziłem się 2 maja 1975 roku w Katowicach. Jednak od początku życia jestem związany z ziemią tarnogórską, gdyż wraz z rodzicami i starszą siostrą mieszkaliśmy w Miasteczku Śląskim, należącym wówczas do miasta Tarnowskie Góry. W Miasteczku ukończyłem szkołę podstawową, następnie Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, a wreszcie Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W latach 1995-2006 pracowałem w Hucie Cynku Miasteczko Śląskie jako pracownik średniego dozoru. W hucie byłem również członkiem związku zawodowego MOZ KNSZZ „Solidarność ’80”, gdzie pełniłem różne funkcje w zarządzie. Ponadto,  z racji zajmowania się remontami na wydziale i utrzymaniem ruchu, należałem do zakładowej komisji przetargowej. W 2000 roku stanąłem na czele Akcji Protestacyjnej w Sporze Zbiorowym z Pracodawcą w obronie pracowników i zakładowego układu zbiorowego pracy. Nasz spór zbiorowy zakończył się podpisaniem  korzystnego porozumienia z Pracodawcą.

W dalszym toku rozwoju zawodowego przekwalifikowałem się i zacząłem rozszerzać swoje umiejętności związane z budownictwem. Przez następne lata pełniłem w kilku firmach funkcje kierownika-koordynatora budów oraz zajmowałem się postępowaniami przetargowymi, ponadto współpracując z kilkoma biurami projektowymi i wykonawczymi w zakresie przygotowania produkcji budowlanej i sporządzania przedmiarów i kosztorysów.

Obecnie prowadzę własną firmę instalacyjną oraz świadczę usługi w przygotowaniu produkcji budowlanej dla kontrahentów.

W dzielnicy Pniowiec, gdzie przeprowadziłem się 20 lat temu, mieszkam z żoną Moniką oraz dziećmi, Emilią i Bartoszem. W latach 2014-18 byłem członkiem zarządu Rady Dzielnicy.

Lubię aktywność sportową i już od najmłodszych lat byłem związany z siatkówką męską w Miasteczku Śląskim, a następnie amatorskimi turniejami w całym Powiecie Tarnogórskim. Ponadto, uprawiam narciarstwo alpejskie oraz piesze wędrówki po szlakach beskidzkich.

Wśród moich zainteresowań znajduje się również numizmatyka wieków średnich Polski i Śląska, w związku z czym uczestniczę w kilku grupach numizmatycznych w mediach społecznościowych. 

Od jesieni 2022 r. związałem się z grupą fantastycznych społeczników z Naszego Samorządu, i w miarę możliwości staram się ich wspierać w prospołecznych projektach i działaniach bezpośrednich. Ich bezinteresowne zaangażowanie mobilizuje mnie do dalszej działalności dla naszej małej ojczyzny, Tarnowskich Gór, co wpłynęło na podjęcie decyzji o kandydowaniu do Rady Miasta.

Dla dzielnicy Pniowiec chciałbym zrealizować przede wszystkim:

  • poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz lepsze skomunikowanie z powiązaną społecznie i gospodarczo Strzybnicą.
  • wprowadzić rozwiązania infrastrukturalne dla nieutwardzonych dróg.
  • ponadto skutecznie zrealizować wieloletnie obietnice RM co do placu zabaw dla dzieci;
  • dodatkowo wdrożyć projekt plenerowej siłowni dla mieszkańców;
  • inicjować działania mające na celu poprawę warunków nauki dla dzieci w ZSP nr 2, w tym przebudowę lub rozbudowę budynku.
  • deklaruję również współpracę z wszystkimi ludźmi dobrej woli dla naszej małej ojczyzny.
Skip to content