Kandydatka do Rady Powiatu - Okręg 5 - Pozycja 3

Elżbieta Pańta

Urodzona 22 lutego 1982 roku, Absolwentka Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu na kierunku Budownictwo ogólne oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo.

Nauczyciel  przedmiotów zawodowych i wychowawca w  Zespole Szkół Budowlano- Architektonicznych oraz Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych  w Tarnowskich Górach.  

Nauczyciel z pasją, zaangażowany w rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu tarnogórskiego. Wyróżnia się kreatywnością i otwartością oraz ponadprzeciętnym zaangażowaniem w pracę dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą.  Organizatorka licznych wydarzeń,  spotkań i działań wspierających młodzież szkół ponadpodstawowych oraz współorganizatorka wielu akcji społecznych, między innymi: 

  • współtwórca I Forum Edukacji Zawodowej
  • koordynatorka działań „Uczę się w TG” na rzecz rozwoju szkolnictwa powiatu tarnogórskiego.
  • autorka innowacji pedagogicznych.
  • współautorka działań proekologicznych w regionie np. #szkolne klimaty, budki dla jeżyków, karmniki rozlokowane na terenie placówek oświatowych podległych UM,
  • inicjatorka porozumień partnerskich wspierających młodzież (między innymi Kierunek Castorama, Porozumienie o współpracy z Akademią Ślaską).
  • realizatorka zielonej pracowni Ekolokum w Zespole Szkół Architektoniczno-Budowlanych w Tarnowskich Górach (w konkursie organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach).

Ponadto, inicjatorka, autorka i koordynator wielu działań ukierunkowanych na  pozyskiwanie   środków finansowych z Funduszy Europejskich, m.in. na realizację projektów:

  • „Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej”.  (W ramach projektu odpowiedzialna  za funkcjonowanie staży uczniowskich, szkoleń dla uczniów i powstawanie nowych pracowni szkolnych)
  • „Budowlanka z praktyką w przyszłość” w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027
  • Green Building – budowanie dla przyszłości (projekt w ramach działania 10.23 Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu, Priorytetu X. Fundusze Europejskie na transformację)
  • stworzenie dokumentacji projektowej budowy Laboratoriów Budownictwa Przyszłości – budowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Architektoniczno-Budowlanych w Tarnowskich Górach.

Efekty jej pracy oraz działań w sposób znaczący wpływają na jakość pracy placówek oświatowych  oraz promocję powiatu tarnogórskiego.

Prywatnie mężatka, mama cudownej córki. Miłośniczka architektury,  budownictwa ekologicznego, zwolenniczka  nowoczesnych rozwiązań w budownictwie dla osób ze szczególnymi potrzebami. Uwielbia biegać,  gotować i czytać książki.

Mówi o sobie, że woli kreować zmiany niż na nie czekać!

Ponadto zdobywa kolejne kwalifikacje z zakresu budownictwa pasywnego. 

Poniżej więcej o przygotowanym przez Elżbietę projekcie Laboratoriów Budownictwa Przyszłości w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Projektowane warsztaty to odpowiedź na potrzeby regionu i oczekiwania kolejnych pokoleń, które chcą budować i mieszkać w regionie wolnym od zanieczyszczeń.  

To swoiste remedium, które pozwoli wykształcić specjalistów mogących „projektować” bezpieczną przestrzeń oraz sprostać oczekiwaniom energetycznym i ekologicznym, które są wyzwaniem dla naszego regionu.

To wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań i przygotowanie sektora budowlanego do budowania niskoemisyjnego i ekologicznego w Polsce. W kraju brakuje specjalistów z zakresu budownictwa pasywnego, a Polska wzięła na siebie zobowiązania, którym musi sprostać. 

Polityka energetyczno-klimatyczna Unii Europejskiej, a także zmiana trendów w gospodarce światowej, gdzie coraz większe znaczenie ma wykorzystanie nowych technologii, także tych niskoemisyjnych i czystych, to jedne z głównych przyczyn rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz budownictwa pasywnego.

To swoiste „koło zamachowe zmian w regionie” i ogromne możliwości rozwoju. Warsztaty nie będą szkolić tylko uczniów. W przyszłości będą przygotowywać sektor budowlany i inne sektory przemysłu do sprostania wymaganiom energetycznym i ekologicznym. Będą szkolić również obcokrajowców zasilających naszą gospodarkę,  w tym obcokrajowców (Ukraińców, Białorusinów), którzy na przykładzie Polski będą wprowadzać nowoczesne rozwiązania ekologiczne w swoich krajach.

Laboratorium Budownictwa Przyszłości to multisensoryczne pracownie, angażujące wszystkie zmysły. Już przebywanie w budynku „będzie uczyło i rozwijało umiejętności”.

Dzięki zajęciom interdyscyplinarnym w laboratorium „escape room”, w którym za pomocą oprogramowania, aplikacji a także zastosowaniu okularów (gogli VR), uczniowie będą w wirtualnej rzeczywistości projektować przestrzenie użytkowe oraz kontrolować procesy budowlane. Wgrywanie kolejnych zadań pozwoli wykorzystać pracownie we wszystkich możliwych obszarach, ucząc nowocześnie.  Badania naukowe pokazują, że osoby przebywające w rzeczywistości wirtualnej są w stanie przyswoić około 50% więcej informacji, niż gdyby przyswajali je w tradycyjny sposób. Dzięki stworzeniu środowiska treningowego w wirtualnej rzeczywistości uczniowie będą pozyskiwać wiedzę w sposób efektywny i nowoczesny.

Dzięki zastosowaniu szeregu rozwiązań wybudowany budynek uzyska certyfikat w Polskim Instytucie Budownictwa Pasywnego oraz Międzynarodowym Instytucie Budownictwa Pasywnego w Darmstad, które potwierdzają wbudowanie wyrobów budowlanych i zachowanie szczelności powietrznej badaniami blow test i smoke test.

Zastosowane rozwiązania (pompy powietrzne, fotowoltaika, trelki wiatrowe,  instalacja odprowadzenia wód opadowych z odzyskiem wody szarej, wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła, dostęp do kotłowni) zostaną świadomie wyeksponowane w przestrzeni, żeby użytkownicy obiektu mogli na „żywym przykładzie” przyswajać informacje. Nie przewidujemy osłonięcia instalacji, jedynie ich zabezpieczenie, żeby mogły „uczyć pracując dla budynku”

Uczniowie oraz użytkownicy obiektu będą mieli dostęp do urządzeń, systemów sterowniczych oraz raportów, by moc w przyszłości świadomie zarządzać energią i cieszyć się z ekologicznych rozwiązań.

Na terenie warsztatów odbywać się będą cykliczne zajęcia, których uczestnicy będą pozyskiwać wiedzę z zakresu projektowania oraz obsługi OZE. 

Ponadto, uczniowie będą mieli możliwość dostępu do kotłowni, która będzie nosiła cechy dydaktyczne. Zostanie wyposażona w urządzenia grzewczo-chłodzące, które uczniowie pod opieką nauczyciela będą mogli obserwować i monitorować ich pracę oraz jej funkcje.

Na dachu warsztatów przewidziano instalację fotowoltaiczną, również z dostępem dla uczniów. Dzięki tym zastosowaniom uczniowie będą na bieżąco pozyskiwać wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach.

Skip to content