Kandydat do Rady Miejskiej - Okręg 2 - Pozycja 4

Igor Kurzak

Samorządowiec z krwi i kości

Urodziłem się w Tarnowskich Górach w 1997 roku. Od zawsze interesowałem się sprawami naszego Miasta. Szczególnie ważny jest dla mnie jego ciągły rozwój, życie kulturalne naszej lokalnej społeczności oraz prowadzone inwestycje. Od wielu lat angażuję się również w akcje charytatywne, takie jak działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy czy Szlachetnej Paczki oraz akcje krwiodawstwa. 

Ukończyłem II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach, a następnie kontynuowałem swoją edukację na Uniwersytecie Opolskim, gdzie ukończyłem studia na kierunkach „stosunki międzynarodowe” oraz „Public Relations”.  

Swoją przygodę z samorządnością rozpocząłem już na wczesnym etapie edukacji, jednak największe doświadczenie i kompetencje w tym zakresie zdobyłem podczas studiów, angażując się w samorządność studencką. Moja otwartość i gotowość do działania na rzecz innych sprawiły, że już na drugim roku studiów zostałem wybrany na funkcję przewodniczącego samorządu studenckiego, którą pełniłem przez dwa lata. Przy wykonywaniu swoich działań dbałem o interesy reprezentowanej przeze mnie społeczności studenckiej, a także zorganizowałem szereg wydarzeń kulturalnych. W rezultacie moich działań zdobyłem zaufanie środowiska studenckiego na arenie ogólnopolskiej, czego wyrazem było wybranie mnie na funkcję wiceprzewodniczącego Forum Uniwersytetów Polskich – organizacji zrzeszającej studentki i studentów ze wszystkich polskich uniwersytetów. Zwieńczeniem moich samorządowych działań w zakresie samorządności studenckiej było powołanie mnie na eksperta ds. studenckich, zajmującego się weryfikacją wsparcia studentek i studentów w procesie kształcenia na wszystkich polskich uczelniach. 

Dotychczasowa działalność nauczyła mnie wrażliwości na potrzeby społeczności, skuteczności w osiąganiu zamierzonych celów, sztuki negocjacji i podejmowania trudnych decyzji, nie zapominając przy tym o uśmiechu, którym dzielę się z innymi.

Tarnowskie Góry to wspaniałe miasto, które składa się z lokalnych społeczności skupionych w ramach dzielnic, tworząc niesamowitą atmosferę tego miejsca. Kandyduję, ponieważ chcę aktywnie angażować się w działanie na rzecz mieszkanek i mieszkańców Tarnowskich Gór. Kluczowym aspektem prowadzenia jakichkolwiek działań jest ich odpowiedź na rzeczywiste potrzeby społeczności lokalnej. Nasze miasto posiada olbrzymi potencjał, by stać się jeszcze lepszym miejscem do życia. Planuję rozwinąć życie kulturalne poprzez organizację dostępnych dla wszystkich wydarzeń, które pozwolą na budowanie poczucia przynależności. Kolejnym z moich priorytetów jest rozwój infrastrukturalny naszego Miasta oraz skrupulatny nadzór nad prowadzonymi już inwestycjami. Szczególnie znaczenie ma dla mnie kompleksowe angażowanie społeczności lokalnej w proces podejmowania decyzji dotyczących inwestycji, co pozwala na odpowiednie kierowanie działaniami i dostosowanie ich do oczekiwań mieszkanek i mieszkańców. 

Moja kandydatura to nowe spojrzenie i nowe możliwości dla Tarnowskich Gór.

Skip to content