Kandydat do Rady Gminy Świerklaniec - Okręg 2

Michał Pawlak

Urodziłem się w 1995 roku, a w Nakle Śląskim zamieszkałem z rodzicami w 2001 roku i mieszkam tu do dziś. Studiowałem architekturę w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu, a obecnie studiuję zaocznie ostatni semestr prawa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i przygotowuję pracę magisterską z zakresu prawa ochrony zabytków. Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której zajmuję się obsługą inwestycji budowlanych i doradzaniem w zakresie rozwiązywania problemów powstających podczas realizacji tych inwestycji.

Sprawami związanymi z rozwojem mojej małej ojczyzny, jak traktuję miejscowość Nakło Śląskie, interesuję się od przeszło dziesięciu lat. Regularnie biorę udział w zebraniach wiejskich – przez ten czas uczestniczyłem w większości z nich. Staram się, żeby ten udział był czynny, jeżeli tylko mam coś do powiedzenia w sprawach poruszanych na zebraniach. Dwukrotnie zgłosiłem projekty do budżetu obywatelskiego – jeden dotyczył zagospodarowania terenu na skrzyżowaniu ulic Dworcowej i Kościuszki w Nakle Śląskim, a drugi – budowy zatoczki „pocałuj i jedź” oraz wyniesionego przejścia dla pieszych obok szkoły podstawowej w Nakle Śląskim. Chociaż obu tych projektów nie wybrano do realizacji w głosowaniu, to zostały zrealizowane jako zadania własne gminy za moją wiedzą i zgodą. Dzięki temu przy skrzyżowaniu ulic Dworcowej i Kościuszki mamy teraz estetyczny skwer, a nie błoto, a ruch obok szkoły jest płynniejszy i bezpieczniejszy, zwłaszcza w godzinach porannych od poniedziałku do piątku.

Na kandydowanie do Rady Gminy Świerklaniec zdecydowałem się, bo uważam, że jako radny, mając ustawowy obowiązek reprezentowania mieszkańców przed organami gminy, mógłbym przyczynić się do poprawy komfortu życia mieszkańców, który został zdecydowanie obniżony przez budowę kanalizacji, a właściwie sposób jej prowadzenia. Ze zdumieniem zauważyłem, że obecny radny z okręgu 2., z którego kandyduję, w upływającej kadencji nie złożył ani jednej interpelacji w tym zakresie; jest to dla mnie nie do przyjęcia. Radnemu przysługują ustawowe kompetencje, dzięki którym może wpływać działalność urzędu gminy i jeżeli uzyskam mandat, to będę z nich możliwie intensywnie korzystać.

Skip to content