Kandydat do Rady Powiatu - Okręg 2 - Pozycja 4

Tomasz Pędolski

Ma 48 lat, od urodzenia mieszkał w Tarnowskich Górach, a od 2008 r. jest mieszkańcem Nakła Śląskiego. 

Jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Posiada również dyplom międzynarodowych wyższych studiów menadżerskich MBA przy akredytacji uczelni ze Stanów Zjednoczonych. 

Całą swoją dotychczasową, ponad 20-letnią karierę zawodową przepracował w przemyśle i handlu zagranicznym, w kilku największych polskich spółkach notowanych na GPW w Warszawie, a przez ostatnie 5 lat zarządzał zagraniczną spółką produkcyjną z kapitałem zagranicznym. Obecnie, z powodzeniem zarządza własnym przedsiębiorstwem w branży przemysłowej.

 

Chciałby swoje kompetencje nabyte w międzynarodowych organizacjach wykorzystać w pracy na rzecz społeczności powiatu tarnogórskiego. 

Jako radny, Tomasz Pędolski ma plany wspierania powiatu tarnogórskiego, w tym gminy Świerklaniec, poprzez inicjowanie działań w zakresie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy, realizacji projektów infrastrukturalnych w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz działań proekologicznych. W zakresie edukacji – promowanie wysokiej jakości kształcenia poprzez wspieranie nauczycieli i zapewnienie dostępu do nowoczesnych technologii edukacyjnych. 

Kluczowym aspektem pracy jako radnego powiatu będzie również ścisła współpraca z innymi gminami w zakresie planowanych inwestycji, realizacja budżetu oraz zarządzanie środkami pomocowymi pozyskanymi z funduszy UE. Ponadto, Tomasz planuje cykl stałych spotkań społecznych i konsultacji z mieszkańcami, aby na bieżąco działać w zakresie realizacji potrzeb mieszkańców powiatu oraz aktywnie angażować społeczność w podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju lokalnego. Jest dla niego bardzo ważne, by inwestycje były odzwierciedleniem potrzeb mieszkańców, a nie ambicji władz. 

Jego priorytetem będzie również działanie na rzecz wzmacniania aktywności fizycznej i wspieranie ośrodków sportowych na terenie powiatu oraz działania przeciw wykluczeniu społecznemu, w tym wsparcie osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier architektonicznych i dostosowanie przestrzeni publicznej do ich potrzeb. Ponadto, Tomasz Pędolski za bardzo istotne uznaje zapewnianie niezbędnego wsparcia rodzinom zastępczym.  

Czas wolny Tomasz spędza z żoną i dziećmi w ogrodzie oraz jeżdżąc na rowerze po lokalnych ścieżkach rowerowych.

Skip to content